Alúmina

Les peces amb alt contingut en alúmina s’utilitzen a aplicacions que requereixin duresa extrema, alta resistència a l’abrasió, bona estabilitat tèrmica, bones propietats com aïllant tèrmic, conductivitat tèrmica, bon coeficient de lliscament i resistència a la corrosió.

Els seus camps d’aplicació solen ser la molturació de minerals, els barrejadors d’àrids, els conductes de transport neumàtic de sòlids i a peces exposades a la fricció.

Característiques:

  • Fabricació a mida.
  • Duresa:  1300 vickers.
  • Temperatura de treball: 1000ºc.
  • Estabilitat química.
  • Bon aïllant elèctric.
  • Baixa densitat. 3.7g/cm3.