Carbur de Tungstè

El metall dur, és un material sinteritzat amb una molt alta proporció de carburs de tungstè, el que li proporciona una duresa molt alta. S'aplica en peces que pel seu treball estan exposades a un alt desgast i a més precisen de característiques mecàniques exigents, com a resistència a l'impacte i a la flexo tracció.