Oficina tècnica

El nostre servei ofereix la possibilitat de realitzar plànols de les peces que cal substituir o reparar, redissenyant-les per tal de poder encabir les proteccions contra el desgast o la corrosió pertinents.