Poliuretans

Descobreix les característiques dels Poliuretans

Planxa de poliuretà

Fabricació a mesura des de 0.5 mm de  gruix, dimensions màximes 6.000x2.000mm; Formats estàndard 2.000x1.000 i 3.000x500 mm.

Fabricació a mesura

Fabricació a mesura “arribar i col·locar”, fins i tot geometries corbes i amb els forats precisos a partir de 4 mm de gruix; estàndard 2.000x1.000 i 3.000x1500 mm.

Propietats generals

  • Extraordinària resistència a l'abrasió.
  • Excel·lent elasticitat fins i tot amb duresa elevada i baixa temperatura.
  • Bona resistència a la tracció, a l'estripi i al tall.
  • Gran capacitat de càrrega.
  • Alta estabilitat a la hidròlisi, intempèrie, ozó i microorganismes.
  • Bon comportament enfront de molts àcids diluïts, olis, gasolines, etc.
  • Excel·lent adherència a metalls en el seu procés de fabricació
  • Gran versatilitat química per a optimitzar el rendiment en nombroses aplicacions.
  • Fabricació de peces a mesura.
  • Formulació i duresa específica per a cada aplicació.